Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

torsdag 1. september 2011

Skolekvalitet sentralt i valgkampen

NRK kunne igår fortelle oss om en rapport hvor de hadde gått gjennom skolekvaliteten i alle norske kommuner.

For Narvik kommune, så endte vi med 2 av 6 mulige, og havnet som nr. 309 av 430 norske kommuner. Ikke akkurat noe som lukter av listetopp for å si det pent. Men masse forbedringspotensiale om en skal trekke ut noe positivt av det da. 


Og fordelen er jo da at nettopp skolekvalitet i ulike former er det alle partiene i Narvik har med som fokusområde i sine valgprogram. Så da er det bedring i vente får vi tro, uansett hvem som går av som valgvinner?

Selv om totalkarakteren er stryk, og at vi dermed er blant de 148 kommunene som fikk stryk, så er det positivt at vi scorer såpass med poeng i forhold til pc'er til elever og at så stor prosentandel av undervisningen gjøres av utdannede lærere. At vi kommer så dårlig ut på nasjonale prøver og grunnskolepoeng er derimot ikke så hyggelig, da det indikerer at kvaliteten er for dårlig. Hva dette skyldes, sies det fint lite om, og spekulering rundt kvalitet i så henseende, uten en grundig redegjørelse for å finne årsaker, er ikke noe jeg blir å begi meg ut på.

Utdanningsministeren poengterer i artikklen at skole og utdanning i kommunen er viktige valgkampsaker, da det i stor grad er kommunestyrene selv som gjør økonomiske prioriteringer i forhold til denne saken.