Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

fredag 21. desember 2012

She Walks In Beauty...

Et lite dikt til min kjære i disse deilige førjulsdager.. Rett og slett fordi hun er helt herlig..! :-)


She walks in beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies;
And all that´s best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes:
Thus mellowed to that tender light
Which heaven to gaudy day denies

One shade the more, one ray the less,
Had half impaired the nameless grace
Which waves in every raven tress,
Or softly lightens o´er her face;
Where thoughts serenely sweet express,
how pure, how dear their dwelling-place.

And on that cheek, and o´er that brow,
So soft, so calm, yet eloquent,
The smiles that win , the tints that glow,
But tell of days in goodness spent,
A mind at peace with all below,
A heart whose love is innocent!

Lord Byron