Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

onsdag 16. april 2014

Hvor de døde dør...

En kirkegård...

Et sted for gode minner, for triste minner, for knuste drømmer, for lange liv med oppfylte drømmer, for lengsel og for sorg, for å finne styrke og støtte i de som alltid passet på deg, for gode råd i dørgende stillhet, for savn og det endelige farvel på et siste stoppested. Og en påminnelse til de som er igjen om å huske og leve.

Et sted hvor vi legger våre døde, hvor vi etterhvert glemmer våre døde, og hvor de døde så dør igjen.


Kirkegården.

Et siste stopp, på så uendelig mange måter. En kirkegård. En tidløs historie i navn og datoer. Om samfunnet fra gammelt av, og om forskjeller. Et sted fylt med kontraster. Om å være en del av historien vi feirer i dag, og om å være del av historien som vi forlengst har glemt, og glemt at vi har glemt. Historier som kun eksisterer gjennom tall og bokstaver.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar