Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

lørdag 13. august 2011

Borgfredens tid er over..

Tiden for borgfred er straks over, og slusene for høstens valgkamp til kommunevalget åpnes helt. Det skjer lørdag 13. august kl. 12:00.. Da er det i gang for fullt..!

Da er det tid for de mange debattene, med sine mange argumenter og like mange motargumenter, om hvem som bør styre din kommune i gang. Det blir en spennende valgkamp å følge, og ikke minst et spennende valg.. For det er en ting jeg håper vil endre seg i denne runden, at landets tradisjonelt største parti - sofavelgerne - nå strømmer til urnene, inspirert, om en kan bruke et slikt ord, eller riktigere, for å hedre de som mistet sine liv i terrorhandlingene som rammet nasjonen 22. juli i år.

Jeg er spent på retorikken som vil bli benyttet over det ganske land. For under overflaten bobler det.. Og spesielt innad i partiet på ytterste høyre flanke, hvor kampen går på retorikk i forhold til innvandringsdebatten spesielt.. Partilederen har vært tydelig i sitt ønske om debatt, som jeg støtter henne i, men samtidig har hun også ytret et ønske om at hennes partifeller omformulerer seg i sine betraktninger i fohold til innvandringsdebatten. Noe som burde være fullt mulig, uten at befolkningen ikke skjønner hva som er deres standpunkt uansett.. I så tilfelle må du ha bodd under en stein de siste 10, om ikke flere, årene.. Og noen har moderert tidligere skriverier, uten å helt mene det, mens andre ikke har noen intensjoner om å endre noe, som dagens aviser kunne fortelle oss.. Vi får se.. Jeg håper toleransen og fornuften overvinner behovet for å skyte fra hoften med usmakeligheter for oppmerksomhetens skyld.. Men om jeg setter penger på det - neppe..

Ellers ser jeg tendensene blant mine bekjente på blant annet Facebook, som ikke stemmer Arbeiderpartiet, at de maner til å huske at dette er lokalpolitikk vi stemmer på, ikke rikspolitikk og styre av landet, men kommunen du er bosatt i. Om jeg skal tolke det som usikkerhet i forhold til at meningsmålingene viser at det er en vandring mot Ap, er jeg usikker på.. Jeg har mine tvil at alle sofavelgerne blir å stemme Ap i sympati etter terrorhendelsen, til det er nok et kommunevalg for lokalt, og for mange andre ting vil prege debatten med tanke på fremtiden i din kommune. Jeg støtter oppfordringen om å bruke sin stemmerett, uavhengig av hvem du vil stemme..

Men jeg håper som sagt at valgtaperne over det ganske land denne gangen er landets tidligere største parti, sofavelgerne, og blant dem igjen, de unge voksne. Jeg håper at borgerne av vårt flotte land kjenner sin besøkelsestid, og utfører sin borgerplikt, og stemmer ved valget, uansett hvilket parti de stemmer. Og jeg håper virkelig at den flotte norske ungdommen, som dessverre er så fraværende ved valg, hedrer ofrene fra 22. juli, og stemmer i deres navn, for å understøtte nasjonens vilje om mer demokrati som respons mot den blonde terroristens ønske om å ødelegge demokratiet.

Det blir spennende å følge valgkampen uansett, først og fremst for å se om retorikken blir å endre seg, eller om det bare er mer tomt prat fra de forskjellige partiene.. Jeg gleder meg ihvertfall, og håper og tror at Norge er blitt et bedre land som følge av vårt felles samhold, og at det nå vises som aldri før gjennom gjensidig respekt, motsetninger til tross..

Lykke til med valgkampen, og godt valg..!