Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

torsdag 25. august 2011

Rikspolitisk lokalvalg..?

Uken etter at valgkampen for høstens kommunevalg var satt i system, så var det tid for Regjeringen å entre manesjen. Nå er valgkampen godt i gang, akkurat slik den skal være for å sette sitt fokus på demokrati og debatt.

Og med Regjeringen på plass, var det også tid for partilederdebatt. NRK og TV2 gikk sammen om å arrangere debatten tidligere denne uken. Og etter å ha fulgt sendingen, satte jeg først og fremst igjen med følelsen av partiledere som hadde respekt for hverandre, og hverandres meninger, uten at det tok noe fra en god debatt. Argumentasjonen og motargumentasjonen var like tilstede som den alltid har vært, men likefullt så var det en annen og mer respektfull tone over det hele. Jeg likte det jeg så. Og ikke minst at for engangs skyld fikk jeg oppleve at setninger ble fullført uten avbrytelser. Tenk om det ville vare da. Slagkraftig argumentasjon, respekt for andres meninger, gode meningsutvekslinger om viktige temaer, selv om det ikke var alt som ble fokusert på, og da disse hele setninger uten avbrytelser da. Flott!

Ellers så må jeg jo si at Hareide, med sin selvironiske og humoristiske fremtoning var et friskt pust i forsamlingen. Uvant kost fra en leder fra KrF. Ganske så forfriskende faktisk.

Personlig synes jeg det bare er bra at partilederne møtes til debatt selv om det er lokalvalg. Det er litt dette med å sette tonen for debattene som et foregangseksempel for de lokale debattene, og når de lykkes med den respektfulle fremtoningen i tillegg, og også debatterer rundt det som er mange viktige lokalpolitiske tema, så gir det en fin pekepinne på hvordan valgkampen kan skride frem de neste 3 ukene. Spennende!