Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

onsdag 24. august 2011

Avisagurker..?

Det er vel ikke akkurat agurknytt. Heller i kategorien korrekturlesing - huh..?En ting er at nyhetssaken fra Aftenposten har en noe heftig overskrift fra forsiden på deres nettutgave:

Så var det selve artikkelen da...Også var det lokalavisen da, som varslet om brann i byen, og om evakuering av beboerne som var rammet: