Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

torsdag 18. august 2011

Sol over Narvik

En liten ettermiddagstur til Linken i Narvik sist helg.. Ganske så fornøyelig vær kan en si.. :-)

Fra Landskapsbilder