Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

onsdag 21. september 2011

Valgets kvaler..?

Kommunevalget er over, og det har vært litt valgvakuum på bloggen. Men resultatet fra valget var at en blå bølge skyllet over landet som en tsunami. Ikke overraskende egentlig, da det har ligget i luften lenge, og til tross for tragedien som rammet landet og Arbeiderpartiet så hardt like før valgkampen startet, så fikk ikke dette et utslag i sympati som endret utfallet av valget.. Ikke til Ap i alle tilfeller.. Men at velgerne fikk noe å tenke på, og gjorde sine bevisste valg i forhold til tilhørighet og verdigrunnlag de ønsker å bli målt på, er rimelig åpenbar..


Velgerne flokket til Høyre
FrP gikk på en stjernesmell på landsbasis, og at den borgerlige velgermassen flokket fra FrP til Høyre, viste i det minste at folk tenkte seg om, og ønsket seg en mer positiv politikk som en følge. Velgermassen tar avstand fra opposisjonspartiet på ytterste høyre flanke, som i mange tilfeller fronter holdninger vi ikke ønsker å være bekjente av. Noe har beveget seg over nasjonen, at det allerede var på trappene virker klart, men at det ble forsterket som følge av 22. juli 2011 er vel hevet over enhver tvil. Høyre seiler frem som et sterkt og tydelig parti på landsbasis, FrP sitter ribbet tilbake, mens Ap har fått noe å tenke på 2 år før Stortingsvalget, ikke minst i forhold til mageplasket til SV. En interessant og spennende utvikling i det politiske landskapet, og i forkant av valget om 2 år, så henger alt i luften akkurat nå. Jeg gleder meg til å følge utviklingen i tiden som kommer.


Den lokale valgvipperen
Lokalt derimot så ble det en personlig nedtur, til tross for at Ap gikk frem, og økte med et sete i bystyret, så ble det borgerlig styresett i Narvik med Høyre i ordførerstolen, FrP i varaordførerrollen, og valgvipperen og den store overraskelsen Venstre med fritt valg av lederfunksjon i eget valg av utvalg.

Jeg hadde ikke sett for meg at Venstre skulle klare å få seg 1 sete, og i hvert fall ikke 2, men de har uten tvil solgt sitt budskap i innspurten av valgkampen, og velgerne har kjøpt det.. Jeg trodde like lite på at Rødt skulle klare det samme i antall seter, men også de har gjort en god valgkamp, og har tjent på at SV ikke har klart å selge sitt, selv om jeg tror SV lokalt har fått smekk med fokus på regjeringspolitikk i mye større grad enn det de gjør og står for lokalt. Men jeg er samtidg skuffet over at Venstre ikke vil samarbeide med venstresiden dersom det er hold i ryktene om at Rødt er med i det samme samarbeidet, og dermed heller velger samarbeid med den andre ytterligheten i FrP.

At SV gjør det så fryktelig dårlig kan bare skyldes at partiet er for utydelig politisk, og at skillelinjen mellom Rødt og Ap på hver sin side ikke lengre kommer frem i den grad en skulle ønske. Velgerne velger seg bort SV og inn i alternativer som står dem nærmere. Den dårlige oppslutningen til venstresiden fører til at SV ikke blir en styrke å spille på for Ap, men heller en belastning siden de ikke klarer å stoppe velgerne sine fra å flokke til Rødt, som utelukker et samarbeid med Venstre? Eller har Venstre andre grunner til å ikke ville samarbeide med Ap? De ble tross alt tilbudt varaordførerjobben, men velger heller bevisst å plassere den i hendene til FrP.. Om det var en taktisk bom fra Ap sin side, eller om etthvert samarbeid med Høyre var utelukket, vet jeg ikke.. Men at vi får et skifte i styresett i kommunen er uansett utfallet, resten er spekulasjoner..

Kamelspisekonkurranse?
Høyre har gjort en sentralpolitisk holdningsendring i sitt verdigrunnlag, hvor penger er byttet ut med mennesker, noe som definitivt er til det bedre, men samtidig noe som i vår kommune har liten virkning lokalpolitisk. Ap opplever et positivt løft, og har gjort ansvarsbevisste endringer, men løftet er ikke stort nok til at byen får den ordførereren innbyggerne ønsket seg gjennom meningsmålinger. Ap får nå prøve seg som opposisjon og er samtidig kommunens suverent største parti. Det er ikke det jeg hadde ønsket meg fra valget, men samtidig så er det en spennende utfordring, og ikke minst noe som kan vise seg lærerikt.

Det er mye fokus på fortiden og dårlige beslutninger gjort da, men det skuffer meg at det ikker mer et mer positivt fokus jevnt over om å rette blikket fremover, og være løsningsorienterte. Men med Ap som opposisjon, så får gresset på andre siden av gjerdet en mulighet til å vise hvor grønt det virkelig er, og kanskje, som en følge, får historie en mulighet til å bli historie over de neste 4 årene, og at kos med misnøye med Ap kanskje endelig slipper taket?

Men borgerlig samarbeid til tross, Ap vil nok vise seg å være en tydelig og innflytelsesrik politisk samarbeidspartner for Høyre i mange sammenhenger. Jeg tror det borgerlige samarbeidet vil oppleves utfordrende på grunn av store ulikhetene mellom partiene, ikke minst med tanke på partipolitikken. Og at samarbeidet vil kunne føre til endel kamelsvelging, som i et realityshow av en spisekonkurranse, tror jeg er nærliggende. Det blir uansett ikke et enkelt samarbeid..


Hva fremtiden vil bringe?
Så hva har vi i vente av styresettet i Narvik kommune i årene som kommer da? Anbefaler deg på det varmeste å lese Steinar Sæterdals replikk i Fremover lørdag 17.september 2011 for en annen vinkling på de fagre løftene som vil gjøre fremtiden vår roserød i det blå landskapet..! :)

I mellomtiden håper jeg Roger Bergersen fortsetter å gjøre en godt påbegynt jobb i Ap, og at det positive fokuset på fremtiden får godt feste i tiden som opposisjon. Slik at det løftet som ble gjort av partiet i denne runden, fortsetter inn i fremtiden. Å sitte i opposisjon var ikke som var ønsket, ikke i det hele tatt, men det kan vise seg som en nyttig erfaring, og gir samtidig rom for å ta av det negative presset på partiet. Fokuset rettes nå mot de som skal styre, og borgerne kan selv oppleve at Høyre og Venstre vil kunne få en betraktelig mindre effekt av sin politikk i samarbeid med FrP..?

Uansett må jeg få gratulerer til både Rødt, Venstre, Ap og ikke minst Høyre med et knakende godt lokalvalg i Narvik i 2011. Og lykke til for de borgerlige i styret av kommunen vår. Lykke til til påtroppende ordfører Tore Nysæter, han har gjort en bra innsats som varaordfører over 4 år, så jeg har forhåpninger om at han lykkes i jobben denne gangen også, borgerlig til tross, til kommunens fordel ganske enkelt! Jeg håper dere får til det dere gikk på valg på, og løfter kommunen mot det potensialet den så definitivt har. Og i mellomtiden håper jeg Ap klarer fortsette den positive tendensen som brer seg i partiet. Det blir spennende å følge med på dette i tiden som kommer..!