Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

lørdag 10. september 2011

Valget er ditt..!

Valgkampen er i effekt over. Helgen preges av en siste innspurt frem mot valgdagen mandag 12. september. Det blir en maratonhelg for ordførerkandidatene som sammen med deres partikollegaer tar ut sitt aller siste for å overbevise deg om hvorfor du skal bruke din stemme på dem.

Tradisjonelt så er det fortsatt store deler av velgermassen som ennå sitter på gjerdet, og det aller viktigste er at disse bruker sin stemme for å poengtere demokratiet.

Debattene er over, og hovedpoengene er fremmet. Og du har forhåpentligvis fått de svarene du ønsket deg, eller troen på de svarene du ble gitt. Det er opp til deg å gjøre ditt valg nå.

For meg er det ikke vanskelig i det hele tatt. For meg så gir kommunevalget i Narvik seg selv denne gangen. Og det er rett og slett en stemme for fremtiden som gjør valget for meg. For det er ett parti i Narvik som i mine øyne har utmerket seg, som har tatt ansvar for historiske hendelser som har preget, og som fortsatt vil prege kommunen i tiden som kommer. Det er ett parti i Narvik som har en fremtidsvisjon, som setter på dagsordenen å utvikle kommunen mot det vekstpotensialet det har, som ærlig sier ifra at de har klare ønsker for fremtiden, som har hatt og har et postivt valgprogram.

Det er Arbeiderpartiet.

Og under lederskap av Roger Bergersen har ikke bare partiet gjort store grep i egne rekker, men de har også gjort det klart at de går på valg for fremtiden, vel vitende om fortiden. Fokuset er positivt, visjonen er tindrende klar. Forandringen er gjort, og nå er det opp til velgerne å sette forandringen ut i effekt.

Stem på det positive med fremtiden du også, og gi din stemme til Arbeiderpartiet med en dyktig ordførerkandidat som brenner for kommunen vi bor i, og en liste med spennende kandidater som har et ønske om å gjøre Narvik til den byen og kommunen den burde være!

Godt valg!