Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

torsdag 13. oktober 2011

Høst i Kjøpsvik..

Kjørte gjennom Kjøpsvik for ett par dager siden, på vei til Bodø, og fra ferga så fikk jeg et flott motiv av høsten og de mørke kveldene som prøver å skjule den kommende vinteren..? :)

Fra Landskapsbilder