Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

onsdag 12. oktober 2011

Bodø idag..

Det er en smule vind i Bodø idag.. Selv til Bodø å være, så kan en si at det blåser litt heftig.. Men flott likevel..


Fra Landskapsbilder