Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

mandag 3. oktober 2011

Ordvalg..

Du vet at presten har en noe dårlig dag på jobben, når han i kirken, etter dåpen er gjort på et barn, gratulerer foreldrene med konfirmanten.. :-)