Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

torsdag 16. februar 2012

Hoppe av i svingen?

Jeg antar de fleste fikk med seg at det var en kjedelig tog-ulykke på onsdag 15.februar et stykke unna Holmestrand.. Det var heldigvis ikke noen alvorlige personskader.. Togsettet bærer det klingende navnet Flirt, og dagen etter ulykken kunne vi lese følgende melding på Twitter:Fantastisk.. :-)