Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

fredag 3. februar 2012

Ooops - jeg har jo en blogg..!

Her er et skikkelig mårratryne..! Akkurat som jeg føler meg idag, bortsett fra at jeg er relativt mer nybarbert da.. :-)


Fra Dyreliv