Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

lørdag 16. juni 2012

"The Road Not Taken..!"

Jeg liker dette diktet. En av mine favoritter. Et inspirerende dikt. Et dikt om å ikke følge hvor andre har tråkket opp veien for deg, men å stole på egne instinkter, å tro på seg selv, hvor vanskelig det enn måtte være, og velge den veien som føles rett for deg...

Et passende dikt i disse dager for tankesettet til en av vår tids store demokratiaktivister, som 21 år etter at hun mottok Nobels fredspris, endelig får reise ut av eget land, og holde sitt Nobelforedrag i Norge, vel vitende om at hun nå også får komme tilbake til sitt hjemland etterpå for å fortsette sitt virke, og ikke tvinges i eksil som juntaen ønsker..

Aung San Suu Kyi har vært og er en beundringsverdig og inspirerende forkjemper for åpenhet, ytringsfrihet og demokrati gjennom ikke-vold, til tross for at hun har hatt all rett til å være bitter for alt militærjuntaen i Burma har tatt fra henne og hennes landsmenn.

Nå som hun endelig er sluppet fri fra sin husarrest, og er valgt inn i parlamentet for sitt parti (NLD) kan hun se tilbake på den vanskelige og utråkkede veien hun valgte, og se det samme som hennes tilhengere i Burma og den øvrige verden ser, at valget hun gjorde i 1988 har gjort hele den store lille forskjellen til nå. Veien er fortsatt lang og vanskelig, men hvert skritt tatt er et skritt mindre... En imponerende skikkelse i kampen for demokratiet.. En dame i verdensformat..! Jeg kan bare bøye meg i beundring...
Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.” 
 Robert Frost