Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

torsdag 14. juni 2012

Hyggetid på sommertid..! :)

“Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.” Kierkegaard
Hvis det er en ting vi kan i nord, så er det å utnytte de flotte dagene når de ramler ned fra det blå, sekunder etter at den siste regndråpen smadres mot bakken.. Vi lever lenge på de dagene vi får, og skjønner at det er alltid kvalitetstid med hyggetid på sommertid i nord..! :)