Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

mandag 30. juli 2012

Ferie: Internasjonale delikatesser..?

Det er alltids noe nytt å finne i matdisken på feriereise til det store utlandet.. Som dette.. Bubbar i litersvis.. :)