Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

mandag 15. oktober 2012

Maktens korridorer?

Lokalavisens fremstilling av bystyrets møter i maktens korridorer minner tidvis mer om et velskrevet manuskript i god Woody Allen stil.. Det skrives om mye dramatikk - og lite politikk.. Som igjen fører til at befolkningen blir sittende igjen med inntrykk av at lite skjer og at politikerne våre ikke er med på notene i det hele tatt.. Noe som ikke er tilfelle slik jeg kjenner det.. Det jobbes hardt med de små og de store sakene.. Det jobbes målrettet og langsiktig til det beste for byen vår, men det kan ikke være enkelt i en kommune som er skrapet for penger.. Det er bra at engasjementet blant byens innbyggere er tilstedeværende, men det er lite løsninger og mye fokus på alt som er galt..

Hva med at vår lokalavis dekker hele bildet av det politiske virket, for å komme kulturen for misnøye og klaging til livs, i stedet for å helle bensin på bålet om at bystyret er som en innvalgt revylag..? Det er jo ikke som om det speiler hyggelig tilbake uansett, da det er folket som har gjort valget tross alt..!


Og det gjør det ikke noe enklere å være politiker i Narvik, når du også blir motarbeidet av de styrende kreftene i den utøvende makts storstue. For statsbudsjettet viste i all sin utydelighet, at vi må vente på dobbeltspor på Ofotbanen. Regjeringen forplikter seg ikke med noe særlig mer enn gode intensjoner om å kunne gjøre det en gang i fremtiden.. Nå er det visstnok forhandlinger på trappene, så det er lov å krysse fingrene for krysningsspor kanskje..?

Men det er ganske så åpenbart at SSiN blir tvangsfusjonert med SSiB. SV har ingen intensjoner om å stoppe det vedtaket, hvor feil det måtte være, og det er virkelig feil. Men Halvorsen blir ikke å gå mot sine egne i dette, selv om det er tydelig at dette er ikke så mye statsråd, som det er byråkrati fra departementet sin side.

For Narviks del må fokus være å hindre salg av boliger, uansett hvor mange som måtte åpne sine hjem for studenter og elever som ønsker å komme til byen vår. Noe som forresten er en ganske flåsete uttalelse fra en stortingsrepresentant, og vitner om mangel på forståelse for hva som foregår. Jeg kan ikke fatte at eget parti lokalt, ikke reiser bust mot slike uttalelser, og kaller en spade for en spade..? Jeg vil tro at intensjonen var den beste, og at tanken bak er å være løsningsorientert, men det blir helt feil å gi opp, når det er helt feil det som er i ferd med å skje, og på ingen måte til fylkets beste. Ikke i det hele tatt..!

For HiN øker studentmassen sin betraktelig i 2012, og fortsetter med sin positive vekst. 80 % flere søkte seg til HiN i 2012 i forhold til i 2009. HiN har vært blant de 4 mest populære studiestedene de siste par årene mål i vekst i søknader. HiN har spredd seg utover landsdelen, og tatt ansvar for sin samfunnskontrakt om å utdanne ingeniører for landsdelen spesielt. HiN hadde flest forskningspublikasjoner i landet i 2011. HiN har det mest populære studiet i Nord-Norge i Internasjonal Beredskap med 4 søkere per studieplass. Men for å fortsette veksten, for å være attraktive for studenter, så trenger HiN en infrastruktur som imøtekommer søkende studenter.

For vi er en liten by. Ikke en storby som frister med navnet alene. HiNs styrke er å fremme kvalitet i utdanning, samt tilby markedsorientert utdanning som sikrer deg en jobb når du er ferdig med studiene. Og SSiN fremmer kvalitet i det omkringliggende for studiene, blant annet med å kunne plassere studenter i boliger og ikke i bomberom fordi det ikke er plass. Narvik er ikke så attraktiv at studenter blir å bo på ukesvis i improviserte stusselige løsninger, bare fordi studenten vil være her. Det er i såfall unntaket, noe de fleste er smertelig klar over..

Et nedsalg av boliger vil kunne være fatalt, noe en lokalpolitiker ser ut til å ha skjønt spesielt, og som igjen meldte seg ut av partiet i protest, samtidig som denne likegodt foreslo hele partiet nedlagt lokalt, noe som definitivt ville fått nasjonal oppmerksomhet utover lokale skriverier i media. Og lokalpolitikere generelt er opptatte av dette, og prøver det de kan. Ikke for å stoppe sammenslåingen av SSiN og SSiB, det er en tapt sak, men å stoppe nedsalg av sårt trenge boliger til studentene. Noe som tinger at våre stortingspolitikere er med og står i kampen. Slutt å spille lojalitetskortet, og let etter ryggraden, vi vet at den er der..!
Always vote for principle, though you may vote alone, and you may cherish the sweetest reflection that your vote is never lost. John Quincy Adams
Kapasiteten i de store byene er sprengt ganske enkelt. Det er bare ikke plass lengre, og med den følgen av søkende studenter ser på alternative lokasjoner.
– Regjeringen foreslår å bevilge omlag 250 millioner kroner til studentboliger i 2013, det vil gi omlag 1.000 nye studentboliger. Behovet for studentboliger er stort flere steder i landet og utviklingen med oppføring av nye boliger følges tett, sier Halvorsen.
Så hun skjønner den overordnede tegningen, men likevel ikke. Det er ikke logikk i en sammenslåing for det første, med det grunnlaget de legger frem, med mindre tankene går mot en konspirisasjonsteori om nedbygging og andre fusjoner på sikt? Det er ikke vanskelig å se den komme i hvert fall.. Men det er i hvert fall ikke logikk i å selge studentboliger når det sårt trengs flere. Narvik har dekning i dag, men med økende studenttall, så er spørsmålet hvor lenge?

Distriktene skal nedlegges, blir tanken en sitter igjen med. Det skal selges boliger i mindre byer med solide og økende søkertall på studenter, over tid, med utdanninger som er i vinden, og det skal bygges boliger i storbyer hvor det verken er plass til å bygge boliger, langt mindre å ta imot studenter på institusjonene.. Jeg skjønner bare ikke logikken, men det er vel vanskelig å finne dersom den bare ikke er der..?

Men vi trenger engasjement nå, vi trenger å lugge tak i enhver kontakt vi kan finne og teppebombe departementet med tilhørende statsråd med sin manglende logikk i disse sakene... :)