Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

onsdag 17. oktober 2012

2 fluer i 1 smekk...

Av og til er det fullt mulig å slå to fluer i en smekk.. Det er handler bare å bruke fantasien litt av og til, ikke sant..?! ;)