Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

torsdag 25. oktober 2012

Rett venstre?

Må innrømme at jeg fikk ikke helt med meg hva denne armen opprinnelig tilhørte, eller hvor den hører hjemme og alle andre slike ting en egentlig skal lære på museum.. Men det er vel det du kaller en rett venstre og relativt steinhardt..? :-)