Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

torsdag 11. oktober 2012

Studentdemokrati...

Studentdemokrati er nådeløst. Noe sier meg at det selvproklamerte utdanningsvennlige skolepartiet SV ikke blir å hente seg fryktelig mange stemmer til neste års stortingsvalg fra studentmassen lokalisert i malmbyen... :-) Det er en smule misnøye, for å si det pent..