Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

tirsdag 9. oktober 2012

Et herlig blinkskudd..!

Jeg leter etter ord som skulle følge bildet, men jeg finner ingenting som kan uttrykke det jeg vil si.. Et herlig bilde av en nydelig liten skapning.. Livet er vakkert ganske enkelt.. :)