Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

fredag 19. oktober 2012

Tivoli i mørket..! :)

Jack O'Lantern har kuppet Tivoli i København... Her er det Halloween for alle penga, en oppkjøring mot selve kvelden som det står respekt av.. Stemning så det rekker..! :) Tivoli i mørket og med behagelige temperaturer, er så absolutt å anbefale.. Stor trivsel..! :)