Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

mandag 19. november 2012

Prokrastinering...

Jeg har hørt ordet brukt tidligere, men har egentlig aldri orket finne ut av hva det egentlig var for noe, og årsaken til det virker jo innlysende.. Ting tyder på at jeg har prokrastinert det.. 
Prokrastinering er et uttrykk innen psykologien som innebærer utsettelse eller unnvikelse av en handling som skal avsluttes. Dette innebærer at fokus forflyttes til andre handlinger som vil føre til at personen ikke får utført påbegynte arbeidsoppgaver.
Jeg sitter egentlig og skriver på en prosjektoppgave.. Eller hjemmeeksamen som det også heter.. Og lurer på hvor effektiv folk må ha vært før i tiden når de ikke hadde internett.. Tror nesten at fraværet av internett er en tungtveiende årsak til at jeg klarte å kravle meg gjennom videregående.. Men det blir bare en antakelse.. Og en avsporing.. Som igjen er logisk, for da utsetter jeg å måtte fullføre denne bloggen når jeg ikke helt skjønner hvorfor jeg egentlig skriver den..

Jeg sitter og kikker på prosjektoppgaven, og lurer på hvorfor jeg ikke har klart å gjøre den ferdig tidligere.. Jeg lurer på hvorfor det er slik hver eneste gang det er eksamenstid.. Alt annet blir mer interessant, selv om all logikk tilsier at det er bare ikke sant.. Som husarbeid for eksempel.. Jeg har brukt tid på å rydde klesskapet.. Jeg kunne ha ventet noen dager til med det.. Eller uker for den saks skyld.. Har jo tross alt ikke sett behovet resten av året som har passert, men på den annen side, har ikke akkurat hatt eksamen store deler av resten av året heller da..

Når jeg tenker tilbake, oppdager jeg det samme mønsteret hver gang.. Uten unntak.. Når du virkelig ikke har tid til å fokusere på noe annet, enn nettopp det ene som virkelig brenner, så får jeg en merkelig lyst til å gjøre alle andre ting.. Uten unntak.. Og gjør det.. Alle de andre tingene vel og merke.. Er det det som er utsettelsesatferdssyndrom? Eller muliges bare forflytting av fokus og et lantent behov for å utøve skippertaksmentalitet..?

Uansett ramler en lett ned i kategorien når grupperingen er som følger:
Problemer med prokrastinering er kanskje særlig vanlig blant yrkesgrupper og studenter som har arbeidsoppgaver med lang tidsfrist og stor frihet til selv å styre sin egen tid. Å utsette anstrengende aktiviteter eller ikke kunne fullføre noe har for øvrig blitt beskrevet som et allmenmenneskelig fenomen mange ganger i kulturen.
Så da er det lett å skjønne jobb, studier og ikke minst trening.. Og forsåvidt husarbeid i eksamenfrie perioder.. Det sies at det alltid er en unnskyldning, men kanskje det egentlig bare er en diagnose..? Som igjen er en så alvorlig unnskyldning, at den bør tas på alvor..?

Husk nå bare, prokrastinator eller ikke.. Et ordtak sier at den kloke stresser ikke, så får det være så selvmotsigende det bare makter opp i mot ordtaket ikke utsett til i morgen, det du kan gjøre i dag..