Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

mandag 13. mai 2013

Dikt til ettertanke..


Poem av Simon Armitage

And if it snowed and snow covered the drive
he took a spade and tossed it to one side.
And always tucked his daughter up at night.
And slippered her the one time that she lied.

And every week he tipped up half his wage.
And what he didn´t spend each week he saved.
And praised his wife for every meal she made.
And once, for laughing, punched her in the face.

And for his mum he hired a private nurse.
And every Sunday taxied her to church.
And he blubbed when she went from bad to worse.
And twice he lifted ten quid from her purse.

Here´s how they rated him when they looked back;
sometimes he did this, sometimes he did that.

----------


Et dikt til ettertanke for mennesket og hvordan det blir oppfattet av andre.. Om du bedømmes for dine dårlige handlinger og at det gode du har gjort og gjør blir overskygges av dette, eller motsatt.. Noe å tenke på for de fleste..?