Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

fredag 5. august 2011

Grunnlag for debatt?

Jeg skal ikke starte noe angrep på norsk straffelov i forhold til kriminelle handlinger. Jeg tror den debatten vil starte av seg selv som en naturlig følge av hva landet vårt har opplevd 22. juli 2011. Jeg er ikke noen tilhenger av dødsstraff, slik at å sammenligne Norge med lovene i USA kanskje blir litt fåfengt, men samtidig så må jeg innrømme at jeg hever øyenbrynene noe når jeg leser i media de forskjellene som eksisterer..

VG melder idag om at sektlederen i USA som ble kjent skyldig for overgrep mot 2 barn, risikerer 119 år i fengsel som en konsekvens. At sektlederen mener at rettsaken krenker hans religiøse overbevisning ble ikke hensyntatt - luringen..
Men når du da vet at terroristen som gikk til angrep og drepte sine egne landsmenn, barn og ungdom som sine hovedmål, risikerer 21 års fengsel etter terrorbestemmelsene i straffeloven. Dersom siktelsen endres til forbrytelse mot menneskeheten, kan straffeloven gi inntil 30 års fengsel.

Det andre momentet er forvaring, hvor personer som har begått en alvorlig forbrytelse, og hvor det er fare eller mistanke om at denne forbrytelsen kan gjentas, kan forbryteren dømmes til forvaring (som også er fengsel), som igjen ikke har en tidsramme, men hvor den straffedømte kan dømmes til maksimalt 21 år, men hvor retten kan utvide straffen med 5 år i slengen før forvaringen utløper.. Slik at livsvarig forvaring er i teorien mulig, men at det gjøres fortløpende vurderinger av denne straffen..

Så en kan jo lure litt, med tanke på at terroristen tok 77 menneskeliv, hvor de fleste var barn og ungdom, og hadde planlagt, og forsøkte å ta over 700 i tillegg, om våre strafferammer er for tilpasset et samfunn som i stor grad ikke har opplevd slike voldsomme terrorhandlinger mot egen befolkning?

Men som sagt, som vår justisminister Storberget sa i den påfølgende uke etter terrorhandlingen, at ting må vurderes, men alt til sin tid. Jeg tror det er grunnlag for debatt, og i et demokrati som vårt, så er jeg ikke bekymret for at den ikke kommer..