Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

onsdag 3. august 2011

Utur på togtur

Må innrømme at jeg trodde de tullet på radio idag tidlig, når de fortalte at under en billettkontroll på Statens Järnvägar, hadde konduktøren kastet av en 11 år gammel jente fordi hun manglet billett, og at det på daværende tidspunkt ble søkt etter henne for å finne henne, og hun hadde da vært savnet i et halvt døgn..

Jenta reiste sammen med sin eldre søster, som under kontrollen satt på do, og hadde med seg billettene.. Det som på godt svorsk kalles om å bajse på leggen..?


Konduktøren skyldte på at jenta snakket dårlig svensk, og da er vel destod mer grunn til å lempe henne av toget i et ukjent land hvor hun ikke kan språket? Ikke noe problem å finne hjelp da, ikke sant?

Men SJ legger seg paddeflate:
Det er selvsagt veldig beklagelig det som har skjedd. Men konduktøren handlet i den tro at jenta var eldre, og at hun ikke var sammen med andre på toget...
Så det så..! En ektefølt unnskyldning så det rekker..! Beklagelig.. Og hun så jo tross alt eldre ut, enn 11 år, så..? Og snakket ikke svensk, eller i hvert fall så dårlig svensk at .. Jaja.. Det er nesten som om jenta bare skulle prise seg lykkelig for at de i det minste stoppet toget, før de satte henne på bakken..

Konduktøren er forsåvidt satt ut av tjeneste, men hvor de satte henne ut, sier de ikke noe om.. ;)