Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

søndag 4. september 2011

Ferievalg..!

Etter en arbeidende sommer i nord, har vi satt kursen for varmere strøk ved Middelhavet. Høsten er like rundt hjørnet i hjemtraktene, og hvor bedre enn å forberede seg til høstens fallende temperaturer og oppkjøring mot vinter enn i Tyrkia?

Valgkampen for kommunevalgene går inn i siste runde, og nærmer seg oppløpssiden og mållinjen med en rask spurt. Heldigvis er ikke verden større enn at det er fullt mulig å følge med på hva som skjer høyt oppe i nord fra bassengkanten i Tyrkia. Og vi planlegger valgvake med shorts, t-skjorte og Efes til ut i de sene timer for å få med oss resultatene for kommunen vi bor og trives i.

Fremtiden er like rundt hjørnet, og du er med på å bestemme hvordan du ønsker den.

Personlig håper jeg du har sett det samme som jeg, og bruker din stemme til å velge inn troen på fremtiden i kommunestyret. Arbeiderpartiet har en flott liste av kandidater, med blandet erfaring, bakgrunn og alder, ledet av en engasjert og positiv ordførerkandidat. Jeg kan ikke se et annet alternativ til å styre denne byen inn i fremtiden enn dem, også med bakgrunn i programmet de går til valg på.


Klart, det viktigste er at du benytter deg av stemmeretten din for å markere at vi, innbyggerne, er opptatt av kommunen vår, og viser det gjennom å stemme ved valget. Skal du ha retten til å klage, så må du også delta i den demokratiske prosessen for å bli hørt!

FrP sier at de vil lytte til folket før de gjør avgjørelsene sine, noe som har vært enkelt for dem den siste tiden da kommunen har slitt i motbakke, og upopulære beslutninger hadde måtte gjøres for at vi i det hele tatt skulle ha håpet om en fremtid. Men det er lett å si seg enig i alt som er feil, mye lettere enn å vise til konkrete planer på hva som skal gjøres for å rette på feilene, og dermed snu det negative til noe positivt.

FrP er den store opposisjonen, og er gode på det, da de er som en vaktbikkje å regne, men at de er enige med deg i alt som ikke er riktig, betyr ikke at de er i stand til å rette på alt som er feil. Fagre løfter er fortsatt fagre løfter, og selv om du blir fortalt akkurat det du ønsker å høre, så spør hvordan de skal få gjennomført kostbare planer, uten at midlene de trenger er tilgjengelig i noen større grad for dem enn for de øvrige partiene?

Arbeiderpartiet har lang erfaring med det de holder på med, som parti, og med nytt lederskap bak roret så vil de rydde i det økonomiske, og løfte Narvik kommune tilbake mot det potensialet byen har. Jeg tror at det samarbeidet vi har hatt tidligere, med Ap og Høyre, vil fortsette etter valget, slik at politikken som føres vil ta hensyn til nettopp dette i tiden som kommer også. La de som har gjort dette før løfte byen inn i fremtiden på en positiv måte, og støtt opp rundt det, for å gi dem det fundamentet de trenger for å gjøre det. Det er ikke tiden for å sette inn et parti ukjent med å sitte i lederposisjon for å gjøre en jobb som krever utholdenhet, ferdigheter, erfaring og positivitet.

Tiden for kos med misnøye er forbi. Det er på tide å fokusere på fremtiden til kommunen på en positiv måte!

Vi har kranglet og diskutert hvem som gjorde hva og hvorfor i forbindelse med Terra. Gjort er gjort. Vi har ikke noen angreknapp, så det er på tide å akseptere at vi er der vi er, og sette fokus på hvordan komme ut av det på smidigst mulig måte. Å fortsette og skulle plassere skyld er meningsløst, og tar ikke noe godt med seg.  Og om du fortsatt retter fingeren mot Arbeiderpartiet, så har de gjort omfattende grep i egne rekker, og stiller med en helt ny liste av kandidater, noe som i mine øyne, er så ansvarsfullt at det fortjener min stemme! Og forhåpentligvis din også?

Jeg har bestemt meg for å stemme på troen på fremtiden! Hva med deg?