Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

torsdag 20. oktober 2011

Besøk hos svigers..? ;)

Fra Bloggbilder


Som dere ser - det å bo midt i byen i nye leiligheter har sine fordeler.. Det skal ikke stå på parkeringen ihvertfall, uansett hvilket kjøretøy du er i besittelse av.. :-)

Hvis jeg har en ting å utsette, så er det mer at de er så forsiktige i plasseringen av kjøretøyene.. Egentlig skulle de bare fått regjere midt på plassene sine, men da igjen, det kan jo være en logisk løsning på plasseringen gitt døren ut av parkeringsgarasjen og inn i heisen..?

Store parkeringsplasser også som dere ser, den ene har til og med rullatorens svar på en tilhenger på sin plass.. :)