Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

lørdag 8. oktober 2011

Oktobermåne over Narvik

Plutselig fant skyene ut å ta seg en liten pause, og slippe månen frem.. Og resultatet ble som du ser.. :-)


Fra Landskapsbilder