Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

mandag 24. oktober 2011

Et sørgelig initiativ om boikott...

Dette er bare et sørgelig standpunkt fra en organisasjon som neppe kan ha særlig store ønsker om og bli oppfattet seriøst. Viser til artikkelen i Aftenposten, og sms-meldingen om boikott av tv-aksjonen da de beskylder Norsk Folkehjelp for antisemitiske holdninger...

Det er rimelig stor forskjell på å kritisere Israel som stat og det de gjør som hver og en av oss har retten til å være uenige eller enige i, og det og kritisere jødene som folk. Det er stor forskjell på den samfunnsmessige sunne debatten kontra fordommer og holdninger mot kultur, rase, religion osv..

Mulig at dette er noe denne Mikke Mus gjengen sliter med å se.. 

Og deretter oppfordre til boikott av en tv-aksjon til et godt formål i en nasjon som har det svært så behagelig, så er det rimelig sørgelig ganske enkelt..

(bilde fra artikkelen i Aftenposten)

 Greit å ta med at den israelske ambassaden ikke var enig med boikotten av tv-aksjonen:

Tv-aksjonen er ikke en tid for å diskutere politiske motsetninger, men for å støtte mennesker i nød. Israel anerkjenner det viktige arbeidet som gjøres for å rydde miner, for å redde barn, kvinner og menn fra unødvendige skader etter konflikter over hele verden