Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

onsdag 26. oktober 2011

Når myter blir virkelige...

Lest Ringenes Herre? Husker du de trærne som spiste mennesker og slikt?


Artikkelen om hva som skjer finner du her... Noen mennesker må virkelig vernes mot seg selv..!