Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

torsdag 27. oktober 2011

Sosiale media

Klar for et 2 dagers seminar om sosiale media i offentlig sektor.. Det er som godteri på lørdagskvelden.. Herlig..! :-)