Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

torsdag 6. oktober 2011

Timing is everything..?

Jeg vet ikke, men føler liksom at tidspunktet for å dumpe denne boken ut til lavpris fra Hegnar Medias Bokhandel, er litt mer enn bare beleilig..? Nyhetsbrev fra bokhandelen for ett par dager siden..

Greit at det skal gjøres riktig, men er det ikke å spekulere litt i andres ulykke..?