Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

onsdag 5. oktober 2011

Positivitet..!

Du kan ikke annet enn å beundre positiviteten til ordførereren i Gulen kommune:

Gud var så fornøyd etter å ha skapt Vestlandet, og så hvor fint det ble, at han bestemte seg for å vaske det hver eneste dag.
Les artikkelen om Norges våteste kommune på Aftenposten.