Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

torsdag 24. november 2011

Alt er stort i Nord-Norge..?

Det er ikke bare i USA at alt er stort.. I Nord-Norge har vi grøfter av en noe imponerende størrelse...!Når traileren stopper 50 meter ned i grøfta, så skjønner du at vi har tatt ut god høyde for relativt imponerende mengder med snøfall for sesongen.. :-)

Ulykken resulterte i lettere skader på en person, så godt er det i hvert fall.. Resten av artikkelen her...