Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

onsdag 23. november 2011

Mørketid..?

Si hva du vil, det finnes ikke en flottere plass en Nord-Norge..! Å få gleden av og våkne til dette skulle alle fått opplevd en dag i løpet av livet.. Her får jeg lov til å bo.. Fantastisk..! :-)

Fra Landskapsbilder


Fra Landskapsbilder

Fra Landskapsbilder

Fra Landskapsbilder

Fra Landskapsbilder

Fra Landskapsbilder

Fra Landskapsbilder