Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

torsdag 17. november 2011

Enden er nær...

Tror jeg har fått en slags mani for å ta bilder av jernbanespor og tog hver gang jeg er i nærheten av Bjørnfjell stasjon.. Men så er det jo alltids et motiv der da.. :-)Fra Diverse