Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

fredag 11. november 2011

Slankesauer og lavkarbogriser.. :)

For 2 dager siden var det krise i forbindelse med pinnekjøtt til jul på grunn av en regnfull sommer, og i dag våkner jeg opp til at på grunn av lavkarbodietter over det ganske land, så er også juleribben utrydningstruet.. Når vi vet at torsken ikke er like ynglende som før, så sitter vi snart igjen med bare julegrøten..

Av alle kriser å fokusere på, så velger vi oss den desidert minst viktige.. Du snakker om fokus på de viktige tingene i livet.. Noe sier meg at mat i mengder som ikke ligner noe, er det de fleste av oss i dette landet, har minst å frykte når det kommer til julefeiringen..


Fra Dyreliv