Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

tirsdag 15. november 2011

Tog i tåke..

Var på Bjørnfjell i tett tåke i helgen.. Ironisk nok så var det tett tåke akkurat der vi gikk, men rettet vi blikket oppover var det klar blå himmel.. Men trollske bilder av tog i tåken er bare flott da..

Fra Diverse


Fra Diverse