Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

fredag 23. desember 2011

Uncle Sam is watching..?

Morsomt med slike små meldinger du... Her er det bare å passe seg, eller.. Kjenner paranoiaen begynner å klø over hele kroppen.. :-)