Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

lørdag 26. mai 2012

Mimrestund i ventetiden..

I disse ventetider, på både vær og andre herligheter, så er det hyggelig å mimre litt over noen av endel flotte sommerdager i fjor, som for eksempel disse i midten av august.. :)

Fra Landskapsbilder

Fra Landskapsbilder

Vi har fine dager i vente vi også.. Også værmessig..! :)

Location:Narvik