Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

søndag 27. mai 2012

Ventetiden..

Noe så uvanlig som en temperert dag i nord, mye vind til tross.. En flott tur gjennom byen på en usedvanlig stille søndag og pinsedag.. Herlig.. Ut på tur og litt annet å gjøre i ventetiden.. :-)