Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

torsdag 24. mai 2012

Streik - et vårtegn..?

Våren er på hell, og sommeren står på trappene, og da er det tid for lønnsforhandlinger med påfølgende streiker.. Og selv om jeg stor forståelse for at det streikes som virkemiddel når det er uenighet mellom partene som forhandler, så føler jeg at det ikke alltid lykkes helt slik som det var tenkt.. Noen ganger blir det bare parodisk dessverre..

Når halve værmeldigen tas ut i streik? Det vil si at vi ikke får se værmelding på tv som dekker hele landet.. Grafikken er plukket bort for regionene som er tatt ut i streik, og det hele fremstår som en parodi på seg selv.Forsåvidt så føles det som at etter noen flotte dager i nord, så er vi tilbake til det triste været, så det virker mer som om været streiker.. Du skal ha varme sko som streikevakt her..! ;)

Nyhetene i onsdag meldte om at parkeringsvaktene i Drammen (tror jeg det var) skulle tas ut i streik, og NRK intervjuet folk på gaten om hva de synes om dette. Sjelden har vel en streik hatt større og bredere støtte i befolkningen, som rett og slett oppfordret parkeringsvaktene til å stå på kravene og ikke gi etter før de fikk det de ville ha. Tidsaspektet var at de helst skulle gjøre dette så lenge som mulig..! :-)

Bondeopprøret er noe annet igjen. Med all respekt å melde til bøndene, men jeg følte at de dummet seg ut med oppfordring til hamstring av brød. For en ting er at det forsøkes å spre litt panikk i befolkningen slik at hvermannsen stormer på butikken og kjøper brød, men når bøndene selv går i butikkene og tømmer hyllene for brød for å demonstrere, så blir det bare barnslig. Folk flest betaler gjerne litt ekstra for maten, tror jeg, og at slike provokasjoner bare virker mot sin hensikt? Men for alt i verden, skal vi ha landbruksnæring i Norge, så må det drives slik at folk ønsker å virke i denne næringen også..

Med bruddet i offentlig sektor stopper nasjonen sakte, men sikkert opp. Skoler og barnehager, sykepleiere og administrativt ansatte i kommune og stat, renovasjon mv... Det er lite hyggelig å være administrasjonsminister i disse dager, spesielt når distansen er så stor som på det ferdigstilte reviderte nasjonalbudsjettet kontra organisasjonenes krav.. Jeg vet ikke, men det slår meg som noe småarrogant av regjeringen og ferdigstille det reviderte budsjettet med en realvekst på i underkant av 4 % før lønnsforhandlingene mot de store yrkesgruppene er kommet igang? Det er vel strengt tatt å legge føringer som bare er nødt til å provosere..? :)

Et lite paradoks forresten at organisasjonene sier at kommunens administrasjon må informere de partene som blir rammet, og da vil jeg tro de tenker på barnehager og skole, med tilhørende barn og foreldre, men samtidig blir administrasjonen tatt ut i streik og kan dermed ikke gjøre jobben med å informere uten å være streikebrytere? Blir litt som en uendelig loop da..? ;)

Uansett spennende dager i møte over det ganske land.. Så krysser jeg fingrene for at det kommer til en løsning før eller senere, og at partene blir fornøyde med løsningen..! :)

Location:Narvik