Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

fredag 18. mai 2012

Verandavær i fineste klær..

17. mai kom og gikk som vanlig. En flott dag, med gode temperaturer og bra vær. Ikke hver gang vi opplever det her i nord, så det var bare å nyte anledningen. :-)

Og dagen før dagen forløp uten dramatikk.. En flott dag blant venner og familie, med taler og tog, god mat og mye glede. Det uunngåelige regnet kom til slutt, men ventet til alle utendørsaktiviteter var unnagjorte, i ånden til god alminnelig folkeskikk..! :-)

Fornøyelig!

Location:Narvik