Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

søndag 8. juli 2012

Sommerbilde..! :)

Jeg stoler på at noen ganger sier et bilde mer enn 1000 ord, men bare sånn i tilfelle, så fletter jeg inn noen ord, sånn at jeg er sikker på å få frem det jeg ønsker og formidle..! :-)